Κυριακή 09/04/2023 10:00-14:00

Το σύστημα του Ρέικι δεν είναι απλά ένα θεραπευτικό σύστημα. O βαθύτερος σκοπός του συστήματος είναι να μπορέσει ο ασκούμενος να συνδεθεί με το εσωτερικό του φως. Το σεμινάριο του Β’ βαθμού απευθύνεται στον ασκούμενο που θέλει να εμβαθύνει, να προχωρήσει πέρα από τη βασική θεραπεία, ενώ παράλληλα θα μάθει να την ενδυναμώνει, αλλά και να θεραπεύει από απόσταση. Ίση σημασία δίνεται σε τεχνικές κάθαρσης και διαλογισμού. Απαραίτητη προϋπόθεση οι συμμετέχοντες να είναι τουλάχιστον 3 μήνες θεραπευτές Α’ Βαθμού.

Με τον δεύτερο βαθμό προάγεται η πνευματική ανάπτυξη του θεραπευτή και αυξάνονται οι θεραπευτικές του ιδιότητες. Στο δεύτερο βαθμό μαθαίνουμε κάποια από τα σύμβολα του Ρέικι καθώς επίσης τη σημασία και τη χρήση τους. Στον δεύτερο βαθμό γίνεται μια μύηση η οποία αυξάνει τη ροή του Ρέικι και επιδρά στο φυσικό, στο συναισθηματικό και ενεργειακό μας σώμα. Η μύηση είναι πιο ισχυρή από τις τέσσερις μυήσεις του πρώτου βαθμού. Η μύηση του Β’ βαθμού μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε τα τρία ιερά σύμβολα του Ρέικι, καθένα από τα οποία έχει τη δική του δόνηση και τις δικές του ιδιότητες.

Τα σύμβολα αυτά προέρχονται από τις βουδιστικές γραφές και μέσα από βαθύ διαλογισμό οι μυήσεις των συμβόλων περάσαν στον Δάσκαλο Μικάο Ουσούι.

Τα τρία πρώτα σύμβολα του ρέικι αποκαλύπτονται στους μαθητές στη διδασκαλία του Β’βαθμού και ενεργοποιούνται στη διάρκεια της μύησης. Τα σύμβολα του ρέικι είναι ιερά και μεταδίδονται μόνο από δάσκαλο σε μαθητή. Διατηρούνται μυστικά λόγω της δυναμής τους, παρόλο που ενεργοποιούνται μόνο μετά τη μύηση.

Με το σεμινάριο του Β΄Βαθμού δυναμώνει η επίγνωση, η διαίσθηση και προάγοντας τον καθαρισμό του ασκούμενου ως ενεργειακό κανάλι αυξάνονται οι θεραπευτικές του ικανότητες.

Χώρος διεξαγωγής NANDA YOGA & HEALING

Απαραίτητη η κράτηση θέσης