Σε αυτή την εποχή των τόσο γρήγορων ρυθμών έχουμε όλοι την ανάγκη για ψυχική ηρεμία, διάυγεια του νού και σωματική ευεξία. Σε μια εποχή όπου ο άνθρωπος έχει χάσει το νόημα της ύπαρξης και της ζωής, η σύνδεση με την ψυχή είναι πια απαραίτητη για να ξαναβρούμε την εσωτερική γαλήνη, την αγάπη, να μπορέσουμε να κυριαρχήσουμε εμείς πάλι στο μυαλό και όχι το μυαλό σε εμάς και να ξαναβρεί η γη μας την ισορροπία της.
Ο στόχος του Nanda Yoga & Healing
είναι η αυτογνωσία (η γνώση της ολότητας της ύπαρξης, αλλά και των προσωπικών τραυμάτων) και η θεραπεία τόσο του σώματος όσο και των τραυμάτων σε ενεργειακό και ψυχικό επίπεδο, γιατί μόνο μέσω της αυτογνωσίας και της θεραπείας μπορούμε πραγματικά να εξελιχθούμε ως άνθρωποι, να κατανοήσουμε και να αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την κατανόηση και την αγάπη των συνανθρώπων μας. Μέσα από τη σύνδεση με την ψυχή βιώνουμε την αλήθεια (που είναι η αγάπη και το φως) και συνειδητοποιούμε ότι δε χωράει στη ζωή μας η έλλειψη σεβασμού, η κριτική, ο ανταγωνισμός, η κακία, η αδιαφορία για τον διπλανό, τα ζώα, τα φυτά και τη γη. Αν βιώνουμε αυτά τα συναισθήματα είναι απόλυτα αποδεκτό και γνωρίζοντας πως κάποιο τραύμα τα πυροδοτεί στοχεύουμε να το εντοπίσουμε και να το θεραπεύσουμε. Η σχολή μας προσφέρει τη Γιόγκα, το Διαλογισμό, τη Σαμανική θεραπεία, το Ρέικι και την Πρανική θεραπεία ως εργαλεία σε αυτό το μονοπάτι.

The Studio

Instructors