ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΥΣΟΥΙ ΡΕΙΚΙ ΡΥΟΧΟ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ

Κυριακή 09/04/2023 10:00-14:00 Το σύστημα του Ρέικι δεν είναι απλά ένα θεραπευτικό σύστημα. O βαθύτερος σκοπός του συστήματος είναι να μπορέσει ο ασκούμενος να συνδεθεί με το εσωτερικό του φως.…